Polish Cup 2017
Warszawa, 11—12-11-2017


Info for couples of DSE CHEGP:
According to DSE CHEGP regulations
4.1. All couples who will take part in the DSE CHEGP must be in the possession of an active WDSF competitor licence.
4.2. At first start, only no registration is required. The couple must make their registration in WDSF database system until next start in DSE CHEGP. If no registration is done the couple cannot dance and will be excluded form DSE Ranking System

Informacja dla par startujących w DSE CHEGP:
Zgodnie z przepisami DSE CHEGP
4.1. Wszystkie pary startujące w DSE CHEGP muszą mieć aktywny MIN w bazie WDSF
4.2. Możliwość zatańczenia bez rejestracji w bazie WDSF jest możliwa tylko podczas pierwszego startu w DSE CHEGP. Para musi zarejestrować się w bazie WDSF przed następnym startem w DSE CHEGP. Jeśli tego nie zrobi nie będzie mogła kontynuować startów w cyklu a punkty zdobyte zostaną wymazane z Systemu Rankingowego DSE.

All athletes who would like to take part in one of the WDSF competition must have a WDSF ID card and be active dancer in WDSF database. If you do not have the WDSF ID card, please apply immediately at your national federation office.

Участники группы WDSF должны иметь WDSF ID-карту с идентификационным номером MIN.
Номер WDSF ID-карту должен быть введен в поле MIN. Это поле является обязательным для групп WDSF.
Если у Вас нет WDSF ID-карту, пожалуйста, свяжитесь с Вашей федерацией.
Просим вас заполнять данные при регистрации латинскими буквами!