TOP DANCE OPEN 2020

TOP DANCE OPEN 2020

Pruszków 10.10.2020

I BLOK
Solistki 8-11 H 4T (Tańczą razem z Parami zapisy oddzielnie wa, q, s, ccc)
30 PLN (Solo)
8-11 H Komb. 4T (Tańczą razem z Solistami zapisy oddzielnie wa, q, s, ccc)
60 PLN (kombinacja)
8-11 G 5T (Tańczą razem z Solistami zapisy oddzielnie wa, q, s, ccc, j)
60 PLN (kombinacja)
Solistki 8-11 G 5T (Tańczą razem z Parami zapisy oddzielnie wa, q, s, ccc, j)
30 PLN (Solo)
Solistki 8-11 F Komb. 6T (Tańczą razem z Parami zapisy oddzielnie wa, wv, q, s, ccc, j)
30 PLN (Solo)
8-11 F Komb. 6T (Tańczą razem z Solistami zapisy oddzielnie wa, wv, q, s, ccc, j)
60 PLN (kombinacja)
Solistki 12-13 F Komb. 6T (Tańczą razem z Parami zapisy oddzielnie wa, wv, q, s, ccc, j)
30 PLN (Solo)
12-13 F Komb. 6T (Tańczą razem z Solistami zapisy oddzielnie wa, wv, q, s, ccc, j)
60 PLN (kombinacja)
II BLOK
10-11 E Komb. 6T
60 PLN (kombinacja)
12-13 E Komb. 8T
60 PLN (kombinacja)
14-15 D ST
50 PLN (styl)
14-15 D LA
50 PLN (styl)
pow.15 D ST
50 PLN (styl)
pow.15 D LA
50 PLN (styl)
pow.15 B ST
50 PLN (styl)
pow.15 B LA
50 PLN (styl)
III BLOK
10-11 D ST
50 PLN (styl)
10-11 D LA
50 PLN (styl)
12-13 C ST
50 PLN (styl)
12-13 C LA
50 PLN (styl)
14-15 E Komb. 8T
60 PLN (kombinacja)
14-15 C ST
50 PLN (styl)
14-15 C LA
50 PLN (styl)
pow.15 C ST
50 PLN (styl)
pow.15 C LA
50 PLN (styl)
IV BLOK
Juniorzy Młodsi OPEN ST
50 PLN (styl)
Juniorzy Młodsi OPEN LA
50 PLN (styl)
Juniorzy Starsi OPEN ST
50 PLN (styl)
Juniorzy Starsi OPEN LA
50 PLN (styl)
pow.15 E Komb. 8T
60 PLN (kombinacja)
Dorośli OPEN ST
50 PLN (styl)
Dorośli OPEN LA
50 PLN (styl)