Ogólnopolski Giżycki Festiwal Tańca „Czar Par” 2021 o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Puchar Burmistrza Miasta Giżycka oraz Starosty Giżyckiego.

Ogólnopolski Giżycki Festiwal Tańca „Czar Par” 2021 o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Puchar Burmistrza Miasta Giżycka oraz Starosty Giżyckiego.

Giżycko 27.11.2021

Rejestracja

Cover