Kujawsko – Pomorska Liga Taneczna
Bydgoszcz, 19-03-2017